Κατήχηση
Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με τον Άγιον Ιωάννη Χρυσόστομο.
Η πρώτη κατήγηση.Να πληρωφωθείτε σε :

τον Βίκτορ Ιούδιν : 016-50.39.95. για τους ενήλικες.
την Ιούδιθ Χέρμανς : 016-50.39.95. για τα παιδιά.


ή στείλτε ένα γράμμα σε orthodoxleuven@yahoo.com


Αν θέλετε τα παιδιά σας να παρακολουθούν τα μαθήματα της ορθοδόξης θρησκείας στο σχολείο, μπορείτε να μας επικοινώσετε.
Υπάρχει αυτή η επιλογή στην ιδιωτική και στην επίσημη εκπαίδευση.