Ημερολόγιο

Εικόνα: η Θεοτόκος. (Ζωγραμμένη από τον Διάκονο ΠΩΛ ΧΌΜΜΕΣ). Κάθε Κυριακή στις 10 π.μ. :
ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΑ

Κάθε Σάββατο στις 18 μ.μ. :
Εσπερινός.

Aναγνώσματα κατά το καινούριο ημερολόγιο

Aναγνώσματα κατά το παλιό ημερολόγιο