Koor

Our small choir.
August 27, 2006.

Het koorpeleton:

  • directie : Judith Hermans (0486-751792) en Françoise Wittig (027312123)
  • sopranen : Ada, Tatjana, Oxana, Marta, Barbara, Serafima, Françoise, Judith
  • alten : Stefanie, Martha, Zjenia, Maria en Katrien
  • tenoren : Andro
  • bassen : Bert, Luc, Nicolas-Jan, Ludovic, Pieter, Elija

Repetitie: wekelijkse repetitiemomenten op donderdagavond

  • 19u30 : nieuwe stemmen en geïnteresseerden v opwarming, oefeningen meerstemmig zingen
  • 20u - repetitie nieuwe partituren en herhaling acht tonen

Speciale agenda:

  • voor Pasen : vrijdag- of zaterdagavond na de dienst (19u30) : repetitie paascanon